Krótka historia o długich dziejach religii, czyli recenzja książki R. Holloway’a Krótka historia religii, Wydawnictwo Read me, Warszawa 2017,

  • Dominika Kazimiera Kuberska
Słowa kluczowe: religia, kultura

Abstrakt

Książka ta jest zbiorem wybranych zagadnień i faktów z dziedziny religioznawstwa i pogranicza filozofii
oraz socjologii religii. Dotyka ona wiele istotnych kwestii z punktu wiedzenia nieustannie zmieniającej się
rzeczywistości. W nadsyłanej recenzji krytycznie odniesiono się do wybranych postaw i myśli, opisanych w pracy R.
Hollowaya. Zawarto także osobiste uwagi i spostrzeżenia autorki, związane z przedstawionymi zagadnieniami.

Opublikowane
2018-10-10
Jak cytować
Kuberska, D. (2018). Krótka historia o długich dziejach religii, czyli recenzja książki R. Holloway’a Krótka historia religii, Wydawnictwo Read me, Warszawa 2017,. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 18(1), 153-158. https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.25
Dział
Doktoranci. Studenci